ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท บี.แอล.เบิร์ด เพสท์ กรุ๊ป จำกัด

เราคือผู้ให้บริการ กำจัดปลวกและแมลง บริการสำรวจ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก และแมลงศัตรูภายในบ้านโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ด้านบริการป้องกันกำจัดปลวก บริการป้องกัน/ไล่ แมลงศัตรูภายในบ้านเรือน ทั้งก่อนการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร


ประวัติบริษัท
บริษัท บี.แอล.เบิร์ด เพสท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการ กำจัดปลวก มด และ แมลงต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์พาหะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้วยนวตกรรมใหม่ ด้วยสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่าง และ ทางเลือกใหม่ ๆ สำหรับคุณ และ ลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพในระบบการบริหารจัดการองค์กร ที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมงานด้านการบริการทั้งระบบ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้เกิดคุณค่า และ ความพึงพอใจ แก่ลูกค้าสูงสุด

ค่านิยม
 • ทำงานเป็นทีมtmp
 • เชื่อถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • มีจิตสำนึกในเรื่องลดต้นทุน และ มุ่งสร้างกำไร
 • มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
 • รับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม


 • เอกสารประกอบการ
  บริษัท บี.แอล.เบิร์ด เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
  บริษัท บี.แอล.เบิร์ด เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
  89/55 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะข้ามเตี้ย อ.เมื่ิอง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทร/แฟกซ์ : 077-963-737,077-221-161